Tranh Thêu chim công

25/03/2022 Cường TV 0

tranh được thêu theo kiểu truyền thống kích thước 230X130cm và đang được trưng bày tại cửa hàng Hiệp Thạnh giá niêm yết … source